Op D.V. 24 april vindt er in M`graaf een tentdienst plaats. Voor de nadere gegevens verwijs ik u naar de berichten van onze buurgemeente.