Wij leven mee met mevr. G.G. van der Sterren-Beenhakker wier oudste zuster uit Sliedrecht onlangs is overleden. Moge God zich over mevr. Van der Sterren ontfermen. Het is de komende zondag weer Avondmaalszondag. U moet er altijd zondags natuurlijk allemaal proberen te zijn. Maar daar moet u met een Avondmaalszondag zeker op gespitst zijn. Ik eindig met een paar zinnen uit het boekje “Aan Christus` tafel” waarin er stichtelijke woorden zijn opgenomen van Wilhelmus à Brakel uit “De redelijke godsdienst”: “Alles wat voor Gods kinderen het meest tot nut is, wordt het meest bestreden. Daar hoort ook het Heilig Avondmaal bij. De duivel probeert de beoefening daarvan te belemmeren of te bederven. Hij probeert de gelovigen rond deze tijd te bestormen, om ze tot zonde en vervolgens tot ongelovigheid te brengen, en hen af te leiden zodat ze hun plicht verwaarlozen. Daarom moet iedere gelovige in deze tijd bijzonder op zijn hoede zijn en proberen dit sacrament tot zijn nut te gebruiken. Hiervoor is een goede voorbereiding, betrachting en nabetrachting nodig”. Met een vriendelijke groet aan u en jullie allen,
ds. J.A.H. Jongkind.