Laten de ouderen en de jongeren in het kerkgaan trouw zijn. Dat is tot Gods eer en daar is kracht en troost van te verwachten. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.