“Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken” (Joh.10:27 en 28). Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.