We hopen de komende zondag elkaar weer in de diensten te zien. We leven in het bijzonder mee met allen die een zorgelijk en moeilijk leven hebben. Mogen zij weten, dat de trouwe God Zijn liefde nooit van wie Hem zoeken, wegnemen zal. Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.