Met een hartelijke groet voor u en jullie allen sluiten wij dit bericht af. Mogen wij met het Woord van God, zo bidden we, de komende zondag rijk gezegend worden!
Uw ds. J.A.H. Jongkind.