Ga naar de inhoud

Ten slotte

Citaat uit de preek van zondagavond vanuit Openbaring 3: 12a: ‘Een gelovige is geen zwerfkei, maar een bouwsteen. Zwerfkeien liggen her en der los van elkaar op de grond zonder enig verband. Een Christen is een bouwsteen, een levende steen, door de Heilige Geest tot leven verwekt. En door de Geest een plek gekregen in de kerk van Christus om, rustend op het fundament van Jezus Christus, vruchtbaar en dienstbaar te zijn in Gods koninkrijk. En wie zo zijn plek inneemt in de kerk van Christus, die mag zich vastklampen aan het woord van onze tekst: “Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan”.
Hartelijke groet,
Ds. Speksnijder