M.n. onze jongeren zijn van harte welkom bij de preekbespreking van de komende zondagavond. N.a.v. het thema dat de HGJB ons aangereikt heeft, zal ik proberen iets met Ex.16 te doen. Laat het alles tot eer van God en tot onze blijdschap gezegend worden. Met een hartelijke groet voor u en jullie allen,
ds. J.A.H. Jongkind.