Ga naar de inhoud

Ten slotte

Wat mocht het verlossingswerk van Christus afgelopen zondag schitteren bij brood en wijn. Matthew Henry schrijft over het Heilig Avondmaal: “Kom en zie hoeveel wij aan de dood van Christus te danken hebben. Zie de grote prijs die door Hem is betaald, opdat Hij voor ons de eeuwige erfenis zou verwerven en ons met al Zijn schatten zou verrijken. Laat dit onze hoogachting voor de liefde van Christus vermeerderen. Een liefde die niet alleen Hem zeer veel kostte, maar ons ook zeer veel heil aanbrengt.” In de preek stonden we stil bij het oordeel en de beloften aan Eli en zijn zonen Hofni en Pinehas. Er ging toen veel fout, maar ook klonk de belofte dat God een priester zou geven die wél trouw zou doen wat in Gods hart is. Dat geldt ten volle voor onze grote Hogepriesters Jezus Christus. Hij heeft Zichzelf geofferd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw.
Ds. Speksnijder