Van 28 juli tot 23 aug. valt mijn vakantie. De “Kerkbodes” van D.V. 8, 15 en 22 aug. worden verzorgd door de scriba. De berichten die u hebt door te geven, dienen `s maandags voor 12.00 uur bij hem binnen te zijn. Als er zich qua pastoraat of anderszins iets voordoet, vraag ik u vriendelijk contact op te nemen met de scriba of de wijkouderling. Met een vriendelijke groet, mede namens mijn vrouw,
uw ds. J.A.H. Jongkind.