Ga naar de inhoud

Ten slotte

Zondag staat er brood en wijn klaar. Dat staat klaar voor iedereen die tekortschiet in het vertrouwen op de Heere en in het liefhebben van God en de naaste, en die daarom de Heere Jezus nodig heeft gekregen. Je moet daarom niet naar jezelf en je eigen zonden en onwaardigheid blijven kijken. Ook is het niet bepalend hoe je voorbereiding was. Met het Heilig Avondmaal richt de Heere onze blik op Jezus en Zíjn volkomen offer. Jezus heeft voor jou zondige mens het voorrecht verworven om te mogen eten en drinken van brood en wijn, en zo te gedenken en te proeven dat de Heere God je vanwege de Heere Jezus vergeeft én jou Jezus’ gerechtigheid heeft toegerekend. Dan kijkt Hij naar je alsof jijzelf in eigen persoon voor al je zonden betaald had en alles gedaan hebt wat Hij je gebiedt. Ofwel: alsof jij gedaan hebt wat de Heere Jezus (in jouw plaats) gedaan heeft. Als je dit gelooft en dit wonder van genade nodig hebt gekregen dan hoor je aan Zijn tafel, hoe vertwijfeld of aangevochten je ook bent. Hartelijke groeten,
Ds. J. Speksnijder