Dikwijls hebben wij het in deze tijd van het jaar over de vakantie. Dat is alleen maar positief dat we daar als het ons gegeven is naar uitzien. Maar er is een onrust in ons die doordat wij op vakantie gaan niet wordt weggenomen, maar waarvoor er alleen bij de Heere Jezus raad is. Onze onrust kent Hij. Hij zegt tegen wie zo moe zijn en ongelukkig: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven” (Mt.11:28). Buiten Hem is je rust valse rust. Buiten Hem stel je jezelf gerust. Je houdt jezelf zoet met iets fijns. En met morgen nog iets fijners. Maar dat helpt niet. Dit alleen helpt: dat de Heere Jezus ons gerust stelt en ons onze zonden vergeeft. Als u op vakantie gaat, wens ik u trouwens een mooie tijd toe! Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.