Het is mooi, dat het met de kinderen uit Oekraïne goed gaat. Ik ben dankbaar voor het vertalen van de diensten door mevr. Ira van den Breevaart en omdat de aanwezigheid van deze jongens en meisjes ook door de gastvoorgangers goed opgepikt is. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.