Ga naar de inhoud

Ten slotte

Eenieder die de afgelopen week met de rouwdragende families en met mij als voorganger heeft meegeleefd, heeft geholpen en/of voor hen en mij hebben gebeden: hartelijk dank daarvoor! Die blijken van liefde hebben de familie en mij goed gedaan. Een liefdesgroet terug aan u allen en van harte Gods zegen toegewenst. Ook namens mijn vrouw de hartelijke groeten.
Ds. Speksnijder