Mede door de vele kaarten en wensen die u in de maand december aan ons stuurt, is de tijd rond het kerstfeest voor ons een prettige tijd. Wij, op onze beurt, wensen u en jullie voor het komende jaar weer heel veel goeds toe. Mogen wij voor grote rampen worden bewaard. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.