Ga naar de inhoud

Ten slotte

Onze koster en zijn vrouw waren pasgeleden 30 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen daar heel hartelijk mee. De jongens en meisjes uit Oekraïne zijn inmiddels aangekomen. Wij hopen voor hen en voor degenen die de komende zes weken voor ze zorgen (wees goed voor ze!) op een gezegende tijd. Ik heb begrepen, dat dhr. Nico van den Breevaart uit H.I. Ambacht de eerstkomende weken het “vertaalwerk” verzorgt. Ik kan niet anders zeggen, dan dat ik dat een mooi liefdeswerk vind. Wij zijn hem en zijn vrouw, die in M`graaf actief is, daar bijzonder erkentelijk voor. Maar misschien wisselen ze ook wel eens een keer. Zondag is het Pinksteren. Gods Geest is onze Trooster. Letterlijk, volgens de taal van de Bijbel: “de erbij geroepene”, de advocaat die een pleidooi voert, die het woord neemt ten gunste van een beklaagde, iemand die voor je in het krijt treedt. Het is Gods Geest op Wie wij hopen! Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.