Met het Avondmaal gedenken wij de dood des Heeren totdat Hij komt. Dat is veel meer dan alleen maar te denken aan een historisch feit. Het Avondmaal is de maaltijd waarbij de levende Heere zelf bij ons is. Hij doet ons door Zijn Geest leven in het werk dat Hij heeft volbracht. In de Bijbel gaat het vaak over een maaltijd. Maar dan gaat het nooit over wat er op het menu staat. Het gaat altijd over de gemeenschap die de mensen aan zo`n maaltijd met elkaar onderhouden. Een maaltijd is wat anders dan dat je (desnoods alleen) je prakje opeet. Het is, dat je met iemand eet. Met iemand eten, is iets met iemand “hebben”. Wij eten dan ook niet zomaar met iedereen. Dat gold nog meer dan nu in Jezus` dagen. Wat een wonder, dat Hij met ons eet! Zijn vijanden geven Jezus onbedoeld de grootste eer als ze zeggen: “Deze ontvangt de zondaars en eet met hen!” (Lk.15:2). Misschien, als we er zo aan denken, dat het ook ons er nog weer bij trekt! Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.