Ga naar de inhoud

Ten slotte

Afgelopen zondag was een bewogen dag. Wie kan onbewogen blijven bij het horen en zien van Gods bewogenheid met ons mensen? De Heere spreekt: Dit is Mijn lichaam dat voor u en voor jou verbroken wordt; dit is Mijn bloed dat vergeving en genade schenkt. Mocht u het proeven, dat de Heere goed is? Raakten Zijn woorden uw oor en hart? Het is het geheime werk van de Heilige Geest waardoor woorden van God jongeren en ouderen van binnen tot vernieuwing brengen. Vernieuwing die niet aan de binnenkant blijft, maar zich een uitweg naar buiten zoekt. Geschonken genadeleven werd zondag versterkt bij de tekenen van brood en wijn. En er was plek voor iedereen… Ik zag een Johannes zitten: vol van liefde voor zijn Meester. Ook een Petrus: die gelooft ook in de Heere Jezus, ja zeker, maar heeft nog zoveel te stellen met zijn opvliegende karakter. Aan die zelfde tafel zat ook een Thomas: hij worstelt nog zo met zijn twijfel en zou graag iets meer willen voelen van het geloof. Ik zag ook een Taddeüs zitten. Ja, die valt helemaal niet op, daar hoor je weinig van en neemt zo maar stilletjes zijn plekje in de gemeente in. Wat een verschillende mensen hier in Brandwijk! Maar zij allen aten van dat ene Brood en dronken uit die ene beker want zij zijn allen door die ene Christus verzoend! Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad