Van harte leven wij mee met Jacquo en Linda Theunisse nu de vader van Jacquo, dhr. C.D. Theunisse te Zwijndrecht, op de leeftijd van 66 jaar is overleden. Wij bidden dat de Heere God de nabestaanden heel nabij is. Met nadruk wil ik in deze laatste “Ten slotte” de mensen noemen die aan den lijve de spanning van de economische crisis ondervinden. Die crisis klemt temeer waar een ander deel van de mensen (naar mijn besef althans) juist weer veel te “ruim” leeft. Moge God zich in een in menig opzicht harder en zakelijker wordende tijd ontfermen over ons en over ons volk. Ik eindig met een versje dat ooit boven de rouwadvertentie van een boer uit Amstelveen stond: “Als het stil wordt op de velden, als de strijd heeft afgedaan; laat mij zijn bij Uw getelden, in Uw vrede binnengaan”. Wij bevelen de jongeren en de ouderen aan in de hoede van de Bewaarder van Istraël, die niet sluimert of slaapt (vgl. Ps.121:4). Met een vriendelijke groet, zoals altijd mede namens de kerkenraad en natuurlijk ook mede namens mijn vrouw, van
uw ds. J.A.H. Jongkind.