Ga naar de inhoud

Ten slotte

In Den Haag of op ‘geheime‘ locaties proberen verschillende politieke partijen samen een regering te vormen. Dit proces verloopt bepaald niet soepel. De ene partij wil niet met de ander of andersom of wil niet meer praten. De steeds kleiner wordende christelijke partijen doen al helemaal niet meer mee. Ethische standpunten vormen de barrière. Dit alles kan ons bezig houden, verontrusten. Het is daarom goed om ook dit proces te benoemen in onze voorbeden. ‘Heere, geeft u ons een regering die naar U wil luisteren’. Toch hoeven we als gelovigen niet te vrezen voor de toekomst. Want God de Heer regeert. Hij is zoveel groter, zoveel hoger en machtiger dan alle aardse regeringen. Ik moet denken aan koning Nebukadnezar. Hij denkt dat hij de alleenheerser is. Hoogmoed komt voor de val. Hij gedraagt zich als straf een tijdlang als een dier. Op een bepaald ogenblik slaat hij zijn ogen op naar de hemel en moet hij het uitroepen dat God de allerhoogste is. Zo mogen we zien dat elke vorst en elke regering eens de knie moet buigen voor de Koning der Koningen. Buigt u, buig jij ook voor deze koning, die -merkwaardig genoeg – als een Vader voor u en voor jou wil zorgen? Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad