Graag groet ik u met het dat schitterende woord voor Advent uit Jesaja 40:1 en 2: ”Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden”. Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.