Ga naar de inhoud

Ten slotte

Op de bonnefooi. ‘En hij is weggegaan, zonder te weten waar hij komen zou’ ( Hebreeën 11: 8 ). In januari maken veel mensen vakantieplannen. Je kunt er maar vroeg bij zijn. Vooral nu in coronatijd veel mensen liever niet naar het buitenland gaan, moet je vroeg boeken. Een huisje is gehuurd, een camping is besproken, een rondje IJsselmeer uitgestippeld. We willen immers liever niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Of gaat u liever ‘op de bonnefooi’. Dat is een prachtige uitdrukking. De klank is Frans en het betekent zoiets als: ‘op goed geluk’, of beter nog: ‘op goed geloof’. Op reis gaan op goed geloof, op weg gaan in het jaar 2022. De man uit de Bijbel die dat deed, was Abraham. Hij ging weg uit Ur der Chaldeeën, terwijl hij niet wist, waar de reis heen zou gaan. Waar zou hij terechtkomen? Weten wij wat ons in 2022 nog te wachten staat? Feit is dat Abraham zich onrustig liet maken en in beweging liet brengen door de stem die tot hem kwam. Het woord van God, dat nog steeds door de wereld gaat en de mensen voortdrijft, aldus een lied. Abraham waagde het met de stem en het woord van God, Die tot hem sprak en Die hem wegriep uit zijn vertrouwde wereldje. Tegen alle angst voor het onbekende in, ging Abraham op de bonnefooi op reis. Gods stem roept ons allemaal. We kunnen niet blijven waar we zijn, we kunnen niet blijven wie we van nature zijn. We worden geroepen om ons oude zondeleven achter te laten. We worden geroepen om niet vast te houden aan zekerheden, die in wezen geen zekerheden zijn. God roept ons erbij weg. Hij opent een ander perspectief. Abrahams leven wordt een leven vol hoop en verwachting doordat hij koerst op Gods belofte. Die belofte heeft kracht genoeg om hem in beweging te houden. Gaan wij ook het nieuwe jaar in ‘op de bonnefooi’? Ik bedoel: oriënteren we ons op Gods roepstem en op Zijn beloften? In de kerk van Brandwijk wordt die roepstem elke zondag gehoord in de verkondiging. In Christus krijgt die stem en die belofte een gezicht. Hij roept: Volg Mij! Bekeer je en geloof het goede evangelienieuws! In Hem zijn al Gods beloften ja en amen, vast en zeker. Geloof is een hartelijk vertrouwen op Hem. De Heilige Geest werkt dat in onze harten. Wie Gods stem gehoor geeft en Christus in geloof volgt, gaat voor zijn gevoel dikwijls als ontheemde over de aarde. Onderweg duiken de hindernissen op, de ontberingen. Aanvechting en strijd is je deel. Zal het ervan komen? Wat is het geloof van een Abraham beproefd! Reizen op de bonnefooi is zo bekeken niet de gemakkelijkste vorm van reizen. Maar het land van de belofte wenkt. Vergeet niet, wie op de bonnefooi reist, arriveert eenmaal in de stad die fundamenten heeft. Is reizen op de bonnefooi uiteindelijk niet de manier van reizen met de grootste zekerheid om behouden aan te komen op de plaats van bestemming? Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad