Dat er zich de vorige zondagavond, na de dienst, een van de jongelui zich opgaf voor de belijdeniscatechisatie maakte me stil. Het is zeker waar: God gaat nog door met Zijn werk. Mogen wij als jongeren en ouderen bij Christus vrede vinden. Wij besluiten met enige laatste zinnen van de voorbereidingspreek van de vorige zondag: “De blindgeborene ziet de Heere Jezus voorlopig nog niet. Maar hij hoort al wel zoveel liefde in de woorden die hij Hem hoort spreken, dat hij al aan Jezus verbonden geraakt. Deze onbekende blinde weet: Er kome wat komt: Hij zal mij helpen!” Dat is ook het Avondmaal in het geloof tegemoet te zien: “Er kome wat komt: Hij zal mij helpen!” “Doch, gij, mijn ziel, het ga zo `t wil, stel u gerust, zwijg God stil. Ik wacht op Hem, Zijn hulp zal blijken””(Ps.62:4; berijmd). “Heere, Gij Zone Davids, ontferm u mijner!”
uw ds. J.A.H. Jongkind.