Als wij zwak zijn in het geloof hebben wij het dubbel nodig dat het Avondmaal ons sterk maakt. Het is net met de zwakken in het geloof als met de jonge, pasgeboren schaapjes van de kudde die nog moeten leren drinken. Soms kunnen zij, als de moeder hen te drinken geeft, er niet bij. Maar de herder zet ze er bij. De kleintjes in de gemeente zet God er ook bij. Misschien geeft dit beeld u wat houvast en vertrouwen. Zo zien wij naar het Avondmaal uit; maar wij zien ook naar het hoge feest uit van de Hemelvaartsdag. Wij vinden troost in het woord dat Christus bij de gelegenheid van Zijn Hemelvaart gezegd heeft: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde” (Mt.28:18). Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.