In Ps.22:30 worden de mensen vermeld die “Hun ziel niet in het leven kunnen behouden”. Dat is een diepzinnige omschrijving van onze afhankelijkheid. Ieder levend mens geldt dat. Niemand kan zijn ziel in leven behouden. Als je wordt beproefd en verzocht, kijk je soms jaloers naar hen die een veel kalmer leven hebben. Maar wij weten de zorgen van die anderen niet. Ook die anderen moeten in hun geestelijke leven door God worden onderhouden. U bent misschien iemand die veel lijdt en meemaakt. Veronderstel, dat de Heere Jezus zich van u terugtrekt, dan redt u het niet. Het heilig Avond is het sacrament van : “Wij redden het niet”. Maar het is ook het geneesmiddel van het eeuwige leven. Wij wensen elkaar een goede zondag en vooral een goede voorbereidingsdienst toe. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.