Ga naar de inhoud

Ten slotte

Als kerkenraad beleven we bijzondere tijden. Steeds weer moeten we op korte termijn beslissingen nemen, waarvan we van te voren al weten dat niet iedereen er blij mee is. In een mailwisseling schreef één van de broeders: ‘Mijn gedachten gaan uit naar afgelopen zondagmiddag. We mochten horen dat het gelukkig niet afhangt van de korte termijn en of we alles wel kunnen vieren zoals we dat graag zouden willen of gewend zijn. Maar dat God de wereld in Zijn hand heeft en de gemeente draagt, dat we vooral mogen uitzien naar de echte Tweede Kerstdag als Jezus terug komt naar deze aarde. Er is een toekomst vol van hoop.’
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

De kerkenraad wenst u allen Gods Zegen toe op het Kerstfeest.
De kerkenraad