Onze vroegere gemeente leden dhr. en mevr. T. Korevaar-Kwakernaak in de “Lange Wei”, te Hardinxveld-Giessendam, zijn op 30 april 55 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen daar heel hartelijk mee. De komende zondag hoop ik zowel `s morgens als `s avonds aandacht te besteden aan de komende troonswisseling. In verband hiermee komt het goed uit, dat `s avonds Zondag 37 van de Heidelberger aan de orde is waarin het gaat over de eed en zo ook over hoe we nuchter en eerbiedig ons verhouden tot de staat en zijn instellingen. Dankbaar maken wij m.n. melding van de dienst op de Hemelvaartsdag. Christus heeft de gevangenis gevangen genomen (vgl. Ef.4:8 en 9). Dat is de gevangenis van de wereld en de dood en de zonde en dat is de gevangenis van alles wat ons hindert om vrij, als een kind van God, te leven (vul maar in wat dat concreet voor u is). Christus heeft elke gevangenis gevangen genomen. Hem is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Alle macht. Zou Hij dan ook de macht niet hebben om ons harde hart te breken?! En ons bange hart te troosten?! En ons dorre leven weer op te laten bloeien?! Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.