De “inloop” voor de gemeente t.g.v. mijn verjaardag is verzet naar D.V. donderdagmorgen 21 febr. a.s. en de avond voor de kerkenraad en de andere genodigden vindt op diezelfde donderdag plaats. Wij hopen dat het dan kan doorgaan. Wij bidden voor de komende zondag ook weer om Gods zegen. Loop maar ijverig achter de maaiers zoals wij dat lezen van Ruth. Laten wij ons ook in haar gestalte op het Heilig Avondmaal voor mogen bereiden. Geve God ons met en rond het Avondmaal rijke diensten! Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.