Ga naar de inhoud

Ten slotte

Jezus was geen tuinman, Hij had een ander beroep: Schaapherder. Vandaag roept de Herder Zijn schapen terug van de verkeerde afslag die ze genomen hebben. Door Maria bij haar naam te noemen, toont de Heere Jezus Zich aan Maria als de Opgestane, de Levende. Zo heeft Hij ieder mens op het oog. Net zoals onze naam bij de doop klonk: ‘Ik heb je bij je naam geroepen: Cas Cornelis, Lena Lot, ……………… (vul hier uw eigen naam in). Het is niet alleen een stem, die een liefdesverklaring bevat. Maar ook een stem die ons wegroept uit de verwarring, uit de wanhoop, uit de gedachte dat Jezus iets is van vroeger. In de Heere Jezus mogen ook wij opstaan in een nieuw leven. De Herder roept ons bij onze nieuwe naam. Hij brengt verlorenen thuis, want Hij heeft zonde en dood overwonnen. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad