Ga naar de inhoud

Ten slotte

Onlangs mocht ik met een broeder mee op huisbezoek. Na een vriendelijk ontvangst bij het gezin was er eerst de koffie en daarna pakte de broeder zijn Bijbel en las een gedeelte uit 1 Kor. 12: veel leden, één lichaam. Er volgde een goed gesprek over hoe verschillend we allemaal zijn en toch één gemeente mogen vormen, ieder met zijn of haar bekwaamheden. Ik moest opeens aan het volgende verhaal denken: Op een dag hielden de gereedschappen van de Timmerman een vergadering. Voorzitter was broeder Hamer. De vergadering had hem duidelijk gemaakt dat hij maar beter op kon stappen, omdat hij te veel lawaai maakte. Hij zei daarop: Als ik deze werkplaats verlaat, moet broeder Kleine Boor er ook uit. Hij is van zo weinig belang, dat niemand hem missen zal. Daarop stond broeder Klein Boor op en zei: Goed, maar dan moet broeder Schroef ook vertrekken; je moet hem steeds ronddraaien, wil hij nog enige prestatie leveren. Broeder Schroef: Als je mij eruit wilt hebben, dan zal broeder Schaaf er ook uit moeten; al zijn werk is zo oppervlakkig, iedere diepte ontbreekt er aan. Waarop broeder Schaaf antwoordde: Dan gaat broeder Duimstok er ook uit, want hij neemt iedereen de maat, alsof hij de enige is die gelijk heeft. Broeder Duimstok deed toen zijn beklag over broeder Schuurpapier en zei: ik wil wel gaan, maar Schuurpapier gaat af en toe wel erg grof te werk en hij schuurt altijd de verkeerde kant op. Op het heetst van de discussie kwam de Timmerman van Nazareth de werkplaats binnen om Zijn dagtaak te beginnen. Hij deed zijn schort voor en ging naar de werkbank om een preekstoel te maken. Hij gebruikte de schroef, de kleine boor, het schuurpapier, de zaag, de hamer, de schaaf en alle andere gereedschappen. Aan het einde van de dag toen de preekstoel klaar was, stond broeder Zaag op en zei: Broeders, ik zie dat God ons allen, hoewel we allemaal verschillend zijn, als Zijn werkers kan gebruiken. Hoe velen van ons gedragen zich net als die gereedschappen. We maken ons druk over anderen, omdat die de zaken net een beetje anders aanpakken dan wij zouden doen. Al die beschuldigingen tegen de gereedschappen waren absoluut waar en toch gebruikte de Timmerman ze allemaal; en waar Hij de één voor gebruikte, had Hij onmogelijk de ander voor kunnen gebruiken. Ze waren allemaal nodig en waardevol! Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad