Wij feliciteren hen die voor hun examen geslaagd zijn daar heel hartelijk mee. Wij wensen hen die een teleurstelling hebben te verwerken gekregen de moed toe om de draad weer op te pakken. Laat er onder ons weer een nieuwe generatie op mogen groeien van jongens en meisjes die de Heere God met ijver dienen. Moge God in een voor velen moeilijke tijd in het bijzonder onze kinderen en onze jongeren nabij zijn. Namens de kerkenraad en natuurlijk ook namens mijn vrouw,
uw ds. J.A.H. Jongkind.