Dr. J.D.Th. Wassenaar schreef een overzichtelijk boek over onze “Vreemdelingschap”. Op blz.289 citeert hij dr. A. van de Beek en wij nemen dat weer over van hem. Hij schrijft: “Als vreemdelingen nemen de christenen duidelijk afstand van de moderniteit, die zelfontplooiing tot een van de grondpijlers van de antropologie (leer m.b.t. de mens) gemaakt heeft: ‘Christenen staan daarin met twee linkerhanden. Want hun zelf is geborgen in een Ander, die ook nog eens weinig gepresteerd heeft in de wereldgeschiedenis, maar als jonge man terecht gesteld is. Daarom kent het christelijk geloof ook geen prestatiecultuur`”. Met een vriendelijke groet van
uw en jullie ds. J.A.H. Jongkind.