Ontvang, zoals altijd mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet van
uw ds. J.A.H. Jongkind.