De jongens en meisjes die bezig zijn met hun examen wensen wij veel ijver, moed en vertrouwen. Moge God jullie heel je leven in alle kleine en grote dingen leiden. Wij zijn ook dankbaar, dat de leden van de J.V. van hun reis weer veilig zijn teruggekomen en dat we hoorden, dat het mooi is geweest. Zondag is het Pinksteren. Gods Geest is onze Trooster. Letterlijk “de erbij geroepene”, de advocaat die een pleidooi houdt, die het woord neemt ten gunste van een beklaagde, iemand die voor je in het krijt treedt. Het is Gods Geest op Wie wij hopen! Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.