Moge het ons een dankbare plicht zijn om God in Zijn huis de komende zondag eerbiedig te groeten en Zijn eer Hem te brengen! Ik wens u van harte Gods zegen toe en Zijn vertroostende nabijheid. Waar komen wij zonder Hem aan?! Wij feliciteren onze ouderling A.D. Mourik en zijn vrouw van harte met de geboorte van hun kleinkind Anouk. Anouk is het dochtertje van Martin en Erna van der Giessen-Mourik in H.I. Ambacht. Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.