Ernstig gaan wij ons voorbereiden op het Heilig Avondmaal. Maar bepaald niet met de gedachte dat wij een voldoende voor ons ons voor te bereiden ooit halen. Maar wel met de gedachte en de grote zekerheid dat, hoe mislukt wij zijn, God ons niet wegstuurt. Met een drietal coupletten uit “Voor de poort” van W. de Mérode (1887-1939) sluiten wij dit bericht af:

Gij hebt ons korten tijd bedroefd,
Een weinig ons geduld beproefd.
Nu weten wij het, hoe bevreesd,
Wij waren nooit van U verweesd.

Wij bleven uwe kindren wel,
Al twijfelden wij veel en fel.
Nu lachen wij door tranen heen:
Vader, Gij liet ons nooit alleen.

Straks oopnen zich uw poorten wijd:
Wij mogen wezen waar Gij zijt,
Gij zijt ons leven en ons lot,
Wij rusten zalig in U, God!

Wij groeten u van harte en wij leven samen mee met de fam. van onze ouderling A.D. Mourik, nu de moeder van Els op 24 april op 94-jarige leeftijd in Bleskensgraaf is overleden. Wij bidden voor de komende zondag om gezegende diensten des Woords.
Uw ds. J.A.H. Jongkind.