Ik loop, zoals u de laatste tijd merkt, nogal weg met Willem de Mérode. Van hem zijn ook de regels waar ik deze keer mee af wil sluiten:

“Wij zoeken allen naar een hof der hoven,
Waar eenmaal onze onrust stil zal zijn”.

Dat is uit het gedicht “In den tuin”.
Met een hartelijke paasgroet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.