Dankbaar zien we uit naar de komende zondag wanneer Nick van Zessen in het openbaar zijn Heere mag belijden. Belijdenis doen is ook “voor de waarheid uit te komen”. De waarheid is in de Bijbel niet een zaak waarmee we het al of niet eens kunnen zijn. De waarheid is een Persoon. Jezus zegt: “Ik ben de Waarheid” (vgl. Joh.14:6). Laat het Woord van God maar alle gezag over ons hebben. Laat dat onze enige waarheid maar zijn. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.