De Biddag is weer aanstaande. Laten wij God ernstig en vertrouwensvol in onze kwetsbaarheid om Zijn genade vragen. Als wij in ons lot alleen maar berusten, zit er daarin iets bitters. Maar wanneer wij op de Heere Jezus vertrouwen, die zo veelbetekenend “de Timmerman” heet in Gods Woord (want Hij deelde ook het leven van onze arbeid met ons), herkennen wij wat Zijn weg met ons is. “Leid, vriend`lijk licht, mij als een trouwe wacht; leid gij mij voort!” Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.