Ga naar de inhoud

Ten slotte

We mogen de komende week toeleven naar en ons voorbereiden op het Heilig Avondmaal. Een vraag aan de kinderen: Weten jullie wat dat is, het Heilig Avondmaal? En weet je ook waarom we dat vieren? Misschien zeg je wel: dat heeft te maken met de Heere Jezus, Die voor ons aan het kruis hing. Of je zegt: de Joden deden dat ook al een beetje met het Pascha. Dan heb je het goed gezegd. Het Pascha was een maaltijd waarbij de Joden dachten aan de tijd dat ze slaaf waren in Egypte en dat God hen daaruit bevrijdde. Toen de Heere Jezus op aarde was, vierde Hij met Zijn discipelen ook het Pascha, een avondmaaltijd. Alleen Jezus doet het een beetje anders. Dat kun je lezen in Mattheus 26 vanaf vers 26. Want als Jezus het brood neemt, zegt Hij: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. En bij het drinken van de wijn: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. De discipelen begrepen tijdens die maaltijd nog niet wat Jezus daarmee bedoelde. Maar wij mogen het nu wel weten. De Heere Jezus werd aan het kruis gespijkerd. Daar droeg Hij de straf van God voor onze zonden, zodat wij vergeven kunnen worden. Wat is daarvoor nodig? Dat je eerlijk tegen God zegt wat je niet goed hebt gedaan en dat je vraagt om vergeving. Volgende week zondag staat er brood en wijn klaar en eten en drinken mensen daarvan. Dat doen ze omdat ze geloven dat de Heere Jezus ook hun zonden wil vergeven. Dat is en was ook de opdracht van de Heere Jezus. Het Heilig Avondmaal staat klaar voor mensen die geloven in het wonder van genade. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad