Onze koster doet steeds zijn best om de kerk ondanks de winterse omstandigheden toegankelijk te houden. Wij waarderen de vele inspanningen die hij zich daarvoor getroost. Laat het hart van de ouderen en de jongeren bewogen worden om met ijver, voor zover de omstandigheden het toelaten, steeds de diensten te bezoeken. Zeg het tegen de leden van uw gezin en tegen een ieder die dreigt door traagheid geestelijk stil te komen te staan: “Kom, ga met ons en doe als wij! Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in; daar staan, o Godsstad, onze voeten” (Ps.122:1; berijmd). Met een vriendelijke groet voor u en jullie allen,
ds. J.A.H. Jongkind.