Wij leven mee met Arie en Marianne van der Spek-Korporaal, nu de vader van Arie, dhr. Jacobus van der Spek uit Moerkapelle, vorige week is overleden. Hij werd 77 jaar. Gisteren is hij begraven. Wij bidden voor alle betrokkenen om Gods vertroostende nabijheid. Bij Martin en Kitty de Jong in Dordrecht (zoon en schoondochter van dhr. en mevr. Maarten en Rika de Jong-Verschoor) is er op 28 nov. jl. een kleine Lotte geboren. Elk kind is een wonderkind, maar dit kind waarop er zo lang is gewacht, is dat zeker. Wel gefeliciteerd! Zo leven weer op de zondag aan. Laten wij er diep naar verlangen om de Heere op Zijn dag en in Zijn huis met ijver (d.i. zonder dat er ooit iets tussenkomt) te zoeken en te dienen. Dat is wat de gemeente past die naar Zijn Naam is genoemd! Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.