Ga naar de inhoud

Ten slotte

Nieuwjaar: dragen of gedragen worden? ‘Tot uw ouderdom toe zal ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal ik u dragen; Ik heb het gedaan en Ik zal u opnemen, Ik zal dragen en redden’. (Jes. 46). Een mooie belofte van God! Maar… wil ik me wel laten dragen? Mag Hij je dragen waarheen Hij wil? Ook het komende jaar 2024? Mag Hij je dragen over een weg vol duisternis en tegenspoed, omdat u vast gelooft dat Hij verheerlijkt wordt door alles heen? De Heere wil in ons leven niet de slingers ophangen, Hij wil niet beloven dat we er nog een jaartje bijkrijgen en alleen maar voorspoed zullen ervaren. Kijk eens goed wie God is. Hij zegt tegen Israël: Ik heb jullie geformeerd, gedragen vanaf de moederschoot. Op Mijn armen tilde ik jullie door de nood heen. Al gaat de weg ook door donkerte en pijn, het is de weg naar Huis toe! Jezus is ons voorgegaan. Hij heeft een weg gebaand. Jezus kwam om te dragen. Zieke schapen die geen weg meer zien, gewonde zondaren die geen kant meer uit kunnen. Jezus heeft ze gedragen tot het kruis. Tot in het graf. Daar liet Hij het achter: mijn smart, mijn ziekte, mijn schuld. Niet gedragen worden door deze God is straks met lege handen staan, eeuwige duisternis. Maar wie zijn leven in de handen van Jezus legt, zal gedragen worden. Door de nood en de dood. Over hoogten en diepten. Tot het eeuwige Licht. In het Vaderhuis. Geloof God op Zijn Woord! Van harte Gods zegen toegewenst in het nieuwe jaar, van huis tot huis,
De kerkenraad