Ga naar de inhoud

Ten slotte

Gemeente, denkt u, denken wij aan onze catechisanten? En bidden we voor ze? Elke dinsdagavond komen de groepen 1-3 bij elkaar in de Wegwijzer of consistorie. Onze belijdeniscatechisanten Wieke Boele, Jurian Korevaar, Marleen Korevaar en Laurens Kortleve volgen catechese bij ds. Van der Knijff. Ik moet dan denken aan die predikant die een oudere vrouw uit zijn gemeente opzocht. Na aangebeld te hebben en vriendelijk ontvangen te zijn, raken ze al gauw in gesprek over haar gezondheid, kinderen en kleinkinderen. Ze vertelde ook dat ze zo heerlijk de diensten kon volgen via de livestream. Horen is mooi, maar horen en ook zien is toch fijner. Terwijl de vriendelijke mevrouw een kopje koffie ging zetten, werd de aandacht van de predikant getrokken door een papiertje op de tafel. Met grote en wat bibberige letters waren op dat papiertje de tijden van de catechisaties geschreven. Als ze even later samen aan de koffie zitten, vraagt de predikant enigszins verwonderd: Waarom hebt u daar de tijden van de catechisaties opgeschreven, de tijd dat u die volgde ligt toch al lang achter u? Klopt dominee, zegt de vrouw bescheiden, maar deze tijden heb ik opgeschreven om dan voor u en de catechisanten te bidden. Voor u, opdat u de wijsheid en de tact mag ontvangen om met de jongeren om te gaan en voor de catechisanten, opdat het onderwijs aan hun hart gezegend mag worden. Verblijd en verwonderd zwijgt de predikant… Lieve gemeente, laten de woorden van deze oude wijze vrouw ons tot lering en navolging zijn! Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad