Ga naar de inhoud

Start huisbezoeken

De kerkenraad en bezoekbroeders zijn voornemens het bezoekwerk, zoals we gewend waren, weer op te starten. Er zal vooraf een afspraak gemaakt worden. We zien uit naar goede ontmoetingen en bidden om een zegen over dit belangrijke werk, dat dit mag zijn tot opbouw van de gemeente en tot eer van God.