Ga naar de inhoud

Solidariteitskas

In het najaar wordt jaarlijks bij de belijdende lidmaten de bijdrage opgehaald voor de Solidariteitskas. Deze is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Een deel van de bijdrage wordt afgedragen aan de PKN, het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Evenals voorgaand jaar ontvangen de belijdende lidmaten een brief met kwitantie met de vraag om het geld per bank over te maken. Wij danken u alvast voor uw bijdrage. Met een hartelijke groet, College van Kerkrentmeesters.