Ga naar de inhoud

Pastoraat

Gemeente, laten we de zieken in onze gemeente opdragen aan Gods genadetroon. Mensenwoorden schieten altijd tekort. Wat moeten we zeggen? De Heere Jezus geeft het antwoord: “Komt naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven”. (Matth. 11: 28). Dit is de ware rust in de zekerheid het eigendom te zijn van onze Heere Jezus Christus, gekocht met Zijn dierbaar bloed.