Ga naar de inhoud

Pastoraat

We denken aan de zieken in onze gemeente en hen die gebukt gaan onder rouw en de pijn kennen van het verliezen van een partner, ouder, kind of kleinkind. Ook aan hen die moeten leven met fysieke, mentale of psychische klachten. We bidden u allen Gods zegen, hulp en nabijheid toe met de woorden uit Psalm 25: ‘Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer’.