Ga naar de inhoud

Pastoraat

We denken aan onze ds. Speksnijder. Afgelopen zondagmorgen kon hij er bij de avondmaalsviering niet bij zijn wegens ziekte. We bidden hem en zijn gezin Gods nabijheid toe. Moge de Heere hem zegenen en een spoedig herstel geven.