Ga naar de inhoud

Pastoraat

We denken aan allen die worstelen met problemen in huwelijk of gezin, en aan hen die worstelen met de gevolgen van misbruik, trauma’s of een onveilig thuis. Weet dat de HEERE voor u/jou een veilige vesting is, en dat Hij tot een rots en toevlucht is voor u/jou (Ps. 94:22). Ook denken we aan allen die anderen helpen: artsen, ziekenhuismedewerkers, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, mensen van de thuiszorg, en mantelzorgers. Spr. 14:21b – welzalig is hij die zich over ellendigen ontfermt. De Heere helpe u/jou, hen hierin.