Ga naar de inhoud

Pastoraat

Onze gedachten zijn bij hen die worstelen met eenzaamheid, ouderdom, psychische klachten, zorgen over ouders of over kinderen. Wat zijn er toch veel zaken die ons terneer kunnen drukken. Vaak zijn het zorgen waarmee we niet naar een huisartsenpost gaan. Wat is het dan fijn dat er een Hemelse Heelmeester is. Bij Hem hangt geen bordje met openingstijden. Op elk moment kunnen we bij Hem terecht. We mogen weten: Hij ziet ons, Hij hoort ons, Hij weet ervan! In Matth. 11:28 staat zo’n mooie belofte: ‘Komt naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven’. Dat is schuilen en soms huilen bij een Vader Die met ontferming naar ons kijkt en ons liefheeft. Ik moet denken aan een peuter van een jaar of twee die zich met de duim in de mond en een kroel onder de neus koestert tegen de borst van zijn vader of moeder. Een veiliger plek is er toch niet? Hoeveel temeer zal onze Hemelse Vader voor ons zorgen als we ons zo aan Hem toevertrouwen. Dan horen we Zijn vaderhart kloppen!