Ga naar de inhoud

Pastoraat

Pastoraat betekent letterlijk ‘herderlijke zorg’. Het is het hebben van een open oor en hart voor de ander. Een naaste zijn voor elkaar. Een goed woord spreken van onze Heere en Heiland. Echt luisteren en meeleven vraagt inzet. In de gemeente mogen we elkaar bemoedigen en opbouwen in Christus’ Naam. Dit is een taak voor alle gemeenteleden. Daarnaast zijn er de predikant, de kerkenraad en bezoekbroeders en PPB-dames voor het regelmatige bezoekwerk door heel de gemeente heen. Het hart van het gemeenteleven klopt. Klopt in de bediening van de verzoening: de evangelieprediking. Klopt in het omzien naar elkaar. Zo aan het begin van een nieuw winterseizoen staan we hier weer even bij stil. We horen en zien veel, maar lang niet alles. Heeft u behoefte aan een gesprek, ziet u nood om u heen in onze gemeente, geef het aan ons door. We gaan er vertrouwelijk mee om.