Ga naar de inhoud

Pastoraat

Voor hen die onder behandeling zijn (thuis of elders), weet dat er een biddende en meelevende gemeente om jullie heen staat. Maar bovenal dat er een God is Die hoort en ziet.
Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht,
Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht,
Dat ongeveinsd in ’t midden der ellenden
Zich tot Gods troon met zijn gebeên blijft wenden (Ps. 145:6)