Ga naar de inhoud

Pastoraat

We bidden de in de kerkbode genoemde mensen de hulp van Boven toe. Hij schenkt kracht en houvast aan een ieder die het biddend van Hem verwacht. Onze gedachten gaan verder uit naar allen die tobben met zorg en ziekte, met verdriet en gemis. Als we bij Hem mogen schuilen, zijn we veilig en geborgen. De dichter van Ps. 143 belijdt: ‘Ik schuil, in mijn benauwde dagen, Bij U, mijn God, bij U alleen’.