Ga naar de inhoud

Pastoraat

We denken aan de zieken thuis en hen die elders verblijven. Het is ons gebed dat de Heere voor al deze gemeenteleden een Herder en Helper is. We bevelen hen aan in Gods hoede. De Heere zij hun Gids en Leidsman. Wanneer er veel op ons afkomt en het stormt op de levenszee mogen we met de dichter van Psalm 46 zingen: ‘God is een toevlucht voor de Zijnen, Hun sterkt’, als zij door droefheid kwijnen’.