Ga naar de inhoud

Pastoraat

Een doopdienst kan dubbele gevoelens oproepen. Juist dan kun je de pijn en het verdriet voelen van een partner, kind of kleinkind dat er niet meer is, of omdat je zelf graag kinderen en/of kleinkinderen had ontvangen, maar dat niet is gebeurd. We voelen met je/jullie mee in je/jullie verdriet en pijn vanwege het gemis, de pijn en het verdriet. Vertel de Heere elke keer weer maar eerlijk wat je denkt en voelt. En ‘moge [Hij] onze onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons uit genade een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft, uw harten vertroosten(!) en u kracht geven in alles wat u doet.‘ (2 Thess. 2:16-17).