Op 27 aug. jl. is er, na een lange periode van lichamelijk minder worden, een einde gekomen aan het aardse leven van dhr. Teunis Korevaar te Hardinxveld-Giessendam. Hij is 88 jaar geworden. Korevaar en zijn vrouw hebben hier heel wat jaren gewoond. Hij leefde trouw met ons mee en hing altijd nog aan ons dorp. Gisteren is hij hier ook begraven. De psalm die hem veel deed is de berijmde Ps.73:12: “`k Zal dan gedurig bij U zijn in al mijn noden, angst en pijn”. Een treffend woord gezien wat hij allemaal doorgemaakt heeft. Zijn bijzondere moed zal ons bijblijven. God zegene zijn vrouw in het bijzonder nu zij alleen verder moet.