Ga naar de inhoud

Organisten

We zijn dankbaar dat de Heere mensen geeft die van Hem de gave hebben ontvangen om de gemeentezang te begeleiden. Dat is een belangrijke taak die veel tijd, oefening en voorbereiding vraagt. Organisten: weet dat we zeer waarderen dat u/jij dit voor God en Zijn gemeente doet. Afgelopen zondagavond speelde de heer Geert Ouweneel voor het laatst op het orgel in onze kerk. We danken hem voor alle jaren dat hij als organist onze diensten begeleidde. We zijn ook dankbaar dat een nieuwe organist aan onze organistengroep is toegevoegd, de heer Roel Pot. Vanaf juli zal Roel regelmatig achter het orgel plaats nemen in onze erediensten. We zijn heel blij mee te kunnen delen dat Roel Pot als organist wordt toegevoegd aan de groep van organisten. Hij heeft op 2 april voor het eerst de eredienst begeleid en hoopt dat op zondagavond 7 mei opnieuw te doen.