Vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 sept. a.s. staan in het teken van de opening van het winterwerk. Op de vrijdagmiddag is er een programma voor de ouderen. De zaterdagavond is gericht op het geheel van de gemeente. De zaterdag is er overdag, verzorgd door de zondagsschool, een programma voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Van harte worden u en jullie hierbij voor het een en ander uitgenodigd!