Het is nog lang niet zo ver, maar toch goed om alvast te noteren: opening winterwerk is op D.V. 13 – 15 september 2019. Over het programma, de plaatsen en de tijden willen we u t.z.t. verder informeren. Reserveer dit weekend alvast in de agenda, want… u, jij en wij zijn samen de gemeente!

Graag en dringend herinneren wij u (en jullie!) aan de a.s. zaterdagavond, wanneer o.m. de talentenveiling voor het beste doel dat je je voorstellen kunt, de financiën van de kerk, plaatsvindt. Hebt u zich al opgegeven en alles in orde gemaakt? Neem uw portemonnee mee en probeer naar uw vermogen ruim iets te doen! Mocht u wat te vragen hebben, kunt u terecht bij mevr. Nicolet den Besten.

Het staat er aan te komen! Als het goed is, heeft u een folder ontvangen met het programma en een formulier waarmee u zich voor het een en ander op kunt geven. Wij vragen u vriendelijk om het tijdig in te vullen.

Op D.V. 7, 8 en 9 sept. a.s. valt de start van het nieuwe seizoen. Noteer het alvast! Zoals u waarschijnlijk weet, zijn er plannen om de kerk “op te knappen”. Dat brengt de nodige kosten met zich mee. Vandaar dat we op zaterdagavond 8 sept. een talentenveiling organiseren daarvoor. Verder willen we marktkraam vullen met kleine artikelen die “gewoon” verkocht kunnen worden. Voor alle talenten die zo “praktisch” niet kunnen worden geveild, zal er een “talentenboek” worden gemaakt. Denk hierbij aan bijv. zoiets als een workshop. Het is mooi als iedereen een bijdrage kan leveren op een bij hem of haar passende wijze. Overweeg eens zoiets als jam maken, oppassen of ramen zemen. Maar ik weet zeker, dat uw fantasie haast onuitputtelijk zal blijken te zijn! Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij mevr. Nicolet den Besten. Het gaat zeker wat moois worden! Het doel is het waard!

Het is misschien goed om de data van de opening van het winterwerk alvast te noteren. Die data zijn: D.V. 8, 9 en 10 sept. a.s.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen